ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی
ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی
ژانویه 14, 2021
ابعاد مخازن سم پاش پلاستیکی
ابعاد مخازن سم پاش پلاستیکی
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی

جدول ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی

ردیف ظرفیت مخزن پلاستیک پشت نیسانی
عرض D
طول L
ارتفاع H
1 مخزن پلاستیک پشت نیسانی 2000 لیتری 116 173 130
2 مخزن پلاستیک پشت نیسانی 2500 لیتری 156 194 111

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.