ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط
ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط
ژانویه 14, 2021
ابعاد مخازن اسلیم تانک پلاستیک
ابعاد مخازن اسلیم تانک
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی

جدول ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی

ردیف ظرفیت مخزن پلی اتیلن مکعبی
عرض
طول
ارتفاع
1 مخزن پلی اتیلن مکعبی 100 لیتری 45 77 43
2 مخزن پلی اتیلن مکعبی 200 لیتری 60 110 44
3 مخزن پلی اتیلن مکعبی 300 لیتری 65 122 48
4 مخزن پلی اتیلن مکعبی 500 لیتری 79 145 57
5 مخزن پلی اتیلن مکعبی 1000 لیتری 96 179 69
6 مخزن پلی اتیلن مکعبی 1500 لیتری 110 208 78
7 مخزن پلی اتیلن مکعبی 2000 لیتری 120 229 82

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.