مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2200 لیتری