مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3500 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3500 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3500 لیتری