مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 4000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 4000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 4000 لیتری