مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 5000 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 5000 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 5000 لیتری ضد جلبک