مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 100 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 100 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 100 لیتری