ژانویه 14, 2021
ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی

ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی

ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی جدول ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی ردیف ظرفیت مخزن پلی اتیلن بیضی عرض D ارتفاع کل H طول L 1 مخزن […]