ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی
ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی
ژانویه 14, 2021
ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی
ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن اسلیم تانک پلاستیک

جدول ابعاد مخازن اسلیم تانک پلاستیک

ردیف ظرفیت مخزن اسلیم تانک
عرض
ارتفاع
طول
1 مخزن اسلیم تانک 500 لیتری افقی 59 98 129
2 مخزن اسلیم تانک 500 لیتری عمودی 50 120 130
3 مخزن اسلیم تانک 1000 لیتری عمودی 60 175 140

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.