ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی
ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن سم پاش پلاستیکی

جدول ابعاد مخازن سم پاش پلاستیکی

ردیف ظرفیت مخزن سم پاش پلاستیکی
طول عرض ارتفاع
بالا پایین بالا پایین
1 مخزن سم پاش پلاستیکی 100 لیتری دوطبقه 61 52 51 42 54
2 مخزن سم پاش پلاستیکی 400 لیتری 120 110 55 45 96

 

ردیف ظرفیت مخزن سم پاش استوانه ای
قطر D
ارتفاع کل H
ارتفاع H1 بدون درب
1 مخزن سم پاش پلاستیکی 100 لیتری استوانه ای 57 56

 

ردیف ظرفیت مخزن سم پاش
قطر D
ارتفاع کل H
طول L
1 2000 سم پاش شاسی (ایساتیس) 132 97 200

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.

*** اندازه های فوق بر اساس ابعاد داخلی وان می باشد.