ابعاد وان پلی اتیلن
ابعاد وان پلی اتیلن
ژانویه 6, 2021
ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی
ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط

جدول ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط

ردیف ظرفیت مخزن پلی اتیلن انبساط
قطر D ارتفاع کل H
1 مخزن پلی اتیلن انبساط 80 لیتری 44 65
2 مخزن پلی اتیلن انبساط 110 لیتری 49 71
3 مخزن پلی اتیلن انبساط 140 لیتری 53 76

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.