ابعاد مخازن اسلیم تانک پلاستیک
ابعاد مخازن اسلیم تانک
ژانویه 14, 2021
ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی
ابعاد مخازن پلاستیک پشت نیسانی
ژانویه 14, 2021

ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی

جدول ابعاد مخازن پلی اتیلن بیضی

ردیف ظرفیت مخزن پلی اتیلن بیضی
عرض D
ارتفاع کل H
طول L
1 مخزن پلی اتیلن بیضی 500 لیتری 90 67 125
2 مخزن پلی اتیلن بیضی 1000 لیتری 120 78 163
3 مخزن پلی اتیلن بیضی 1500 لیتری 133 87 185
4 مخزن پلی اتیلن بیضی 2000 لیتری 136 97 220
5 مخزن پلی اتیلن بیضی 3000 لیتری 158 113 257
6 مخزن پلی اتیلن بیضی 5000 لیتری 197 137 294

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.