مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری