مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 200 لیتری