مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری