مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1700 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1700 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1700 لیتری