مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 2000 لیتری