مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 100 لیتری ضد جلبک