مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1500 لیتری ضد جلبک