مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری ضد جلبک

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری ضد جلبک