مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 200 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 200 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 200 لیتری