مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 330 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 330 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن بدون پایه 330 لیتری