مخزن پلی اتیلن سمپاش با شاسی 100 لیتری

مخزن پلی اتیلن سمپاش با شاسی 100 لیتری

مخزن پلی اتیلن سمپاش با شاسی 100 لیتری