مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1200 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1200 لیتری