مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 800 لیتری