مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 3000 لیتری