مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1000 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 1000 لیتری