مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 70 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 70 لیتری

مخزن افقی پلی اتیلن سه لایه 70 لیتری