مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 1000 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 1000 لیتری

مخزن قیفی پلی اتیلن با پایه 1000 لیتری